• gplus2
  • facebook
  • ON_ENERGY Hírlevél
csütörtök, 01 június 2017 09:00

Kőolaj és földgáz - mint megújuló energia?

A ma általánosan elfogadottak szerint a kőolaj és a földgáz tengeri élőlények maradványaiból keletkezett. Ezen elmélet szerint az elpusztult élőlények az üledékes kőzetekben felhalmozódva, oxigéntől elzárva bomlásnak indultak, és egy hosszú vegyi átalakulási folyamat eredményeként kőolaj- és földgáz keletkezett. De mi van akkor, ha esetleg még sem így történt, és valami okból a már kitermelt kőolaj és földgáz képes folyamatosan újratermelődni? Ennek próbáltunk utána járni.

Néhány évvel ezelőtt felbukkantak olyan elméletek, melyek szerint a kőolaj és a földgáz elsődlegesen szervetlen eredetű anyag. Félve attól, hogy ez a merőben új elképzelés esetleg katasztrofális helyzetet eredményez a világ gazdaságában, a kérdéssel foglalkozó kutatók csak nagyon óvatosan voltak hajlandók állást foglalni.

A szénhidrogének eredetének kutatása egészen addig a korai időszakig nyúlik vissza, amikor az emberiség figyelme a kőolaj és földgáz, mint energiahordozó felé fordult, és ezek kitermelése meghatározó üzletággá vált. Mindenki szerette volna tudni, hogy mire számíthatunk, vajon milyen tartalékok lehetnek mélyen a föld alatt. Ennek az érdeklődésnek kettős célja volt: egyfelől meg kellett határozni, hogy - véges készleteket feltételezve - az erre alapozott technológia meddig lesz fenntartható, másrészt hogy hova lehet beárazni ezeket az energiahordozókat.

A véges, lassan kimerülő készlet-elmélet üzleti szempontból kifejezetten kedvező volt az olaj- és gázipari cégeknek. Tűzzel-vassal igyekeztek cáfolni minden olyan elméletet, mely megingathatta volna a már említett szerves eredetet. A vita hosszasan folyt e kérdésben, többek között L. Fletcher Prouty ezredes, mint az Egyesült Államok nyugalmazott tisztje, 1996. június 20-án az alábbi elgondolkodtató véleményét tette közzé:

"A kőolajat gyakran "fosszilis" energiahordozónak is nevezik; ennek az az oka, hogy korábban létező, élő organizmusokból származtatják. Ez elfogadhatónak tekinthető, amikor az olajkutakat a földkéreg fosszilis rétegeibe fúrták; manapság azonban nagy mennyiségű kőolajat találtak olyan mélyebbre fúrt olajkutaknál, amelyek jóval a fosszilis szint alá hatoltak. Miként jöhet a kőolaj a fosszilis rétegekből, vagy korábban élő anyag maradványaiból, ha az mélyen a fosszilis rétegek alatt található kőzetekben létezik?"

Prouty ezredesnek meggyőződése volt, hogy a petróleumnak nincs élő eredete. Nézete szerint mindössze arról van szó, hogy olyan vegyi elemeket tartalmaz, amelyek élő anyagokban is előfordulnak, de nem szerves eredetű, azaz nem valamiféle "korábban élő anyag" átalakulásának eredménye. Állításai nem légből kapottak, ugyanis a Pentagon és a CIA közötti összekötő tisztként számos, e kérdéshez szorosan kapcsolódó, kényesen kezelt információ ment át a kezei között, és ezeket nyugalmazása után próbálta is közzétenni.

A kutatók által is elfogadott egyik dilemma, hogy miként lehetséges az, hogy mélyen a fosszilis rétegek alatt is lehet találni kőolajat. Arthur Kantrowitz szerint (aki abban az időben az AVCO cég bostoni "Kantrowitz Laboratóriumának" a vezetője volt) a legmélyebb fosszilis anyag, amelyet valaha is találtak, 4877 méterre feküdt a tengerszint alatt. Ennek ellenére ők már olyan kutakból is nyertek kőolajat, amelyek 9144 méter mélyen, vagy az alatt voltak! Az új elmélet képviselői szerint a kőolaj nem a földfelszínhez közeli fosszilis rétegekből - például a nehezebb fajsúlyú vizet is megelőzve - sűllyedt alá, hanem pont ellenkezőleg, nagy mélységekben keletkezik, és onnan keres utat a felszín irányába.


Kövessen Minket!
Fletcher Prouty elmélete nyomán szerteágazó vita bontakozott ki a kőolaj eredetéről, mely az Internet és a szaklapok hasábjain a mai napig tart. A XX. század második felében orosz és ukrán tudósok egy kis csoportja, néhány nyugati kollégájukkal egyetemben (ezek közé tartozik például Thomas Gold, a Cornell Egyetem fizikusa) kitartottak a kőolaj abiotikus, azaz nem biológiai, szervetlen eredetét hirdető elmélet mellett, mely szerint a földkéreg mélyebb rétegeiben korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre ez a folyékony halmazállapotú szénhidrogén. Ezek a hatalmas méretű, mélyen fekvő készletek lassú folyamat keretében, időröl-időre pótolják azokat a földfelszíni kőolajtartalékokat, amelyeket a hagyományos kőolaj-kutak a kitermelés folyamán megcsapolnak.

A múlt század `60-as és `70-es éveiben Emmanuil B. Chekaliuk ukrán olajkutató számos olyan publikációja látott napvilágot, melyben tudományos eszközökkel, gyakorlati kísérleti eredményekkel próbálta igazolni a nyersolaj abiotikus (nem szerves) eredetét. Állítása szerint egyszerű szervetlen anyagokat (melyek tartalmazzák a szénhidrogén vegyületek alkotóelemeit) magas nyomásnak és hőmérsékletnek kitéve, lehetséges nem szerves eredetű nyersolajat előállítani.

Ez az elmélet a különböző időszakokban hol erősebb, hol gyengébb intenzitással próbált magának utat törni a kizárólag szerves eredetet elfogadó paradigma útvesztőjében - leginkább kevesebb sikerrel, igazából azonban soha nem értek véget az ezirányú kutatások. Az abiotikus hipotézis 2009-ben újra nagyobb figyelmet kapott, amikor a stockholmi Royal Institute of Technology kutatói azt állították, sikerült bebizonyítaniuk, hogy az állatoktól és növényektől származó fosszíliák nem szükségesek a kőolaj és a földgáz előállításához.

Talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy lehetséges-e a már kimerült kőolaj lelőhelyek újra feltöltődése? Az egyik legtöbbet hivatkozott példa a Mexikói-öbölben található Eugene 330 olajlelő. Az éveken át napi 15 000 hordó minőségi nyersolajat adó kúton az 1980-as évek végére a kitermelés napi 4000 hordóra esett vissza, és úgy tekintették, hogy kimerült. 1990-ben azonban váratlanul ismét napi 15 000 hordóra növekedett a kitermelés, majd néhány év elteltével elérték a napi 30 000 hordós termelési átlagot. A Eugene Island-del kapcsolatos tapasztalatok arra utalnak, hogy valóban léteznek olyan mélyebben fekvő rétegek, amelyekből a kőolaj-mezők lassan képesek újratöltődni.

J.F. Kenney, a houstoni Gas Resources Corporation egyik vezetője az abiotikus eredet meggyőződéses híve, számos publikációban érvelt elmélete mellet. Ugo Bardi egyetemi tanár, a Firenzei Egyetem Kémiai Intézetének igazgatója szerint az abiotikus elméletnek valójában egy gyenge és egy erős változata is létezik. A gyenge abiotikus elmélet szerint a kőolaj ugyan nem biológiai úton alakul ki, de mennyisége nem több, mint azé a petróleumé, amelyről a geológusok feltételezik, hogy a hagyományos (szerves eredetű) elmélet szerint keletkezhetett.

Az erős abiotikus elmélet szerint viszont a kőolaj olyan gyorsasággal képződik, hogy elégséges a kitermelt cseppfolyós és gáz halmazállapotú szénhidrogének pótlására. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy tízezerszer gyorsabban képződik, mint ami eddig ismert volt a petróleum-geológiában. Mivel ez utóbbi elgondolás könnyen nem igazolható, ezért az abiotikus elmélet hívei - kevés kivétellel - az elmélet gyenge változatát részesítik előnyben.

Kérdés, hogy mi a jelentősége a gyakorlatban az abiotikus elméletnek? Tudományosan az erős változat cáfolható, ezért szélesebb körökben nem támogatott. A gyenge változat, bár kétségtelenül érdekes, és elvben egy elfogadható teoriának számít, azonban gyakorlati hatása igen csekély. Legfeljebb ha egyszer végérvényesen beigazolódik, akkor majd át kell írni néhány tankönyvet, azonban ez nem fog változtatni azon tényen, hogy a kőolaj mennyisége fokozatos csökken.

Viszont, ha egyes állításoknak megfelelően mégis korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre kőolaj, akkor minden bizonnyal gyorsuló ütemben tovább súlyosbodnának a környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák. Ám mint azt egy neves amerikai politikustól nemrég megtudhattuk, a környezetünk épp eléggé tud magára vigyázni, így semmi szükség a - gazdasági növekedést negatívan befolyásoló - környezetvédelmi intézkedésekre. No comment...

Józsa Péter

 

Get-Info-B-icon

Hívjon minket

Józsa Péter - Energetikus, pályázati referens:+36-30-321-3676

Váradi Szabolcs - Energetikai szolgáltatások:+36-30-773-5513

Írjon nekünk: info@onergy.hu

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

További elérhetőségeinkért kattintson ide!

Partner Hírek

Kövess a Google Plus-on!

Klikkeljen a Követés gombra, hogy elsőként értesüljön szakcikkeinkről és exkluzív tartalmainkról!

  • facebook
  • gplus2
  • linkedin
  • twitter
  • rss
  • rss
  • Onergy Kft elérhetőségei